Botox có thể giới hạn nhận thức không?

Botox có thể giới hạn nhận thức không?

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | TổNg Biên TậP | E-mail

Tất cả chúng ta đều đã nghe về những trường hợp mà mọi người sử dụng Botox để đóng băng các dòng biểu hiện nhìn, tốt, đông lạnh. Ngày nay, nhiều bác sĩ có tay nghề cao đã tập trung vào việc cung cấp nhiều kết quả tự nhiên hơn, nhưng ít bệnh nhân của họ đã đưa ra suy nghĩ vượt ra ngoài kết quả thẩm mỹ của điều trị. Có thể giảm thiểu các dòng biểu hiện với giới hạn điều trị như vậy khả năng của họ để đọc biểu hiện trong những người khác? Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Social Psychology and Personality Science, câu trả lời là có. Rõ ràng, bắt chước biểu hiện của người khác là một công cụ tự nhiên mà chúng ta sử dụng để đọc và hiểu cảm xúc của họ. Thí nghiệm đầu tiên trong nghiên cứu so sánh nhận thức cảm xúc ở những phụ nữ đã nhận Botox so với những phụ nữ đã nhận Restylane, một chất độn da. Kết quả cho thấy khi xác định cảm xúc trên khuôn mặt trong hình ảnh máy tính, nhận thức bị suy giảm đáng kể ở người dùng Botox. Những gì còn lại để được kiểm tra sâu là lượng Botox và tần số cần thiết để tạo ra sự suy giảm đáng kể. Nghiên cứu cũng kiểm tra nhận thức cảm xúc khi tín hiệu phản hồi cơ được tăng cường. Sử dụng gel để khuếch đại những tín hiệu đó, các nhà nghiên cứu một lần nữa quan sát thấy những người tham gia xác định cảm xúc trong hình ảnh máy tính. Các kết quả cho thấy phản hồi cơ bắp lớn hơn được cải thiện nhận thức. Nghiên cứu này có thể khuyến khích nghiên cứu thêm về mức độ sâu sắc hơn so với làn da của chúng tôi. Bạn có bị mất nhận thức không khuyến khích bạn lấy Botox?

Chia Sẻ VớI BạN Bè

Bài ViếT Liên Quan

add