Chủ nhật khảo sát, Vol.43

Chủ nhật khảo sát, Vol.43

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | TổNg Biên TậP | E-mail

1. Làm thế nào để bạn thư giãn khi bạn thực sự bị căng thẳng? Tôi thường nghe nhạc hoặc chơi với trang điểm. Nếu thời tiết tốt, tôi có thể đi dạo để làm rõ đầu tôi.

2. Bạn có luôn sử dụng bột thiết lập không? Không, tôi thường quên áp dụng nó thực sự. Chỉ là trang điểm trên tôi có xu hướng kéo dài hàng giờ dù tôi không đặt nó. Nhưng tôi nên ngừng lười biếng và bắt đầu áp dụng nó thường xuyên hơn.

3. Có gì trong danh sách việc cần làm của bạn hôm nay? Kết thúc đọc The Canterbury Tales của Geoffrey Chaucer, nấu bữa tối và theo dõi email.

4. MAC hoặc Sephora? Sephora!

5. Bạn có thích xe hơi không? Không!

Để thực hiện khảo sát, hãy sao chép và dán các câu hỏi bên dưới vào phần bình luận. Sau đó, trả lời chúng! 1. Làm thế nào để bạn thư giãn khi bạn thực sự bị căng thẳng? 2. Bạn có luôn sử dụng bột thiết lập không? 3. Có gì trong danh sách việc cần làm của bạn hôm nay? 4. MAC hoặc Sephora? 5. Bạn có thích xe hơi không?

Chia Sẻ VớI BạN Bè

Bài ViếT Liên Quan

add