Dove muốn phụ nữ ‘Chọn đẹp’ mỗi ngày

Dove muốn phụ nữ ‘Chọn đẹp’ mỗi ngày

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | TổNg Biên TậP | E-mail

Trong nỗ lực mới nhất của mình để vô địch hình ảnh tự tin và tự tin tích cực ở phụ nữ, Dove đã khởi chạy một video chiến dịch mới hôm nay: Chọn Đẹp. Thông điệp này dựa trên nghiên cứu của Dove cho thấy 96% phụ nữ không có từ “đẹp để mô tả cách họ nhìn.

Nhưng thương hiệu muốn bạn nhận ra rằng cảm giác đẹp thực sự là lựa chọn của bạn - một trong những điều bạn có thể và nên làm mỗi ngày. Video cho thấy phụ nữ ở năm thành phố khác nhau trên khắp thế giới đưa ra lựa chọn về cách họ nhìn thấy chính họ. Phía trên ngưỡng cửa mà họ chuẩn bị bước vào, có hai con đường: một con đường nói “trung bình” và một con nói “đẹp.” Những người phụ nữ nhìn vào chữ viết trên mỗi cánh cửa, và quyết định có ý thức về cái nào để đi qua.

Sau khi quyết định, những người phụ nữ hoặc biện minh cho sự lựa chọn của họ, hoặc tiết lộ rằng sự lựa chọn của họ thực sự khiến họ tự hỏi. Thật thú vị khi thấy có bao nhiêu phụ nữ gần như tự ý thức về việc chọn “đẹp”, như họ sợ hoặc xấu hổ khi nói rằng họ rất đẹp. "Thông qua bộ phim, Dove hy vọng khuyến khích phụ nữ xem xét lại các lựa chọn mà họ thực hiện về vẻ đẹp của họ", thương hiệu cho biết trong một tuyên bố. “Dove tin rằng khi một người phụ nữ chọn đẹp, cô ấy tỏa ra hạnh phúc và sự tự tin giúp cô ấy đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.

Là một phần của chiến dịch, Dove đang hợp tác với Phụ nữ trên thế giới, một hội nghị thượng đỉnh tập hợp các nhà lãnh đạo nữ và những người ủng hộ ấn tượng để dẫn dắt các cuộc thảo luận về các vấn đề của phụ nữ mới nổi. Thông qua hội nghị thượng đỉnh, họ hy vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và thúc đẩy phụ nữ lựa chọn tốt hơn về vẻ đẹp và lòng tự trọng cho một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

Xem phim bên dưới và nhớ: Chỉ có bạn mới có khả năng thay đổi cách bạn nhìn thấy chính mình. Bạn có sức mạnh để, mỗi ngày, làm cho sự lựa chọn có ý thức rằng bạn sẽ cảm thấy đẹp. Đã đến lúc chúng ta tất cả các bắt đầu làm điều đó.

Chia Sẻ VớI BạN Bè

Bài ViếT Liên Quan

add